Tunsberg Leikarring

Kom og dans med oss

Terminliste/program for våren 2021

Dette har vært et spesielt år, men vi er glade for at vi har klart å opprettholde mye aktivitet i høst på tross av koronaen. Det er lite trolig at vi kan starte med normal aktivitet før i august 2021, så våren planlegger vi også aktiviteter der vi kan holde avstand og ivareta godt smittevern. Vi fortsetter med de samme reglene som i høst, og tilpasser deltakerantallet etter smittesituasjonen i området. Ved oppstarten vil det være maks 10-12 deltakere på kursene/aktivitetene. Informasjon om kursene finner dere på facebook eller våre nettsider.  

De fleste av oss vil kanskje være mer sosialt aktive i julen og nyttår enn ellers, og vi ønsker at de som ev. blir smittet i ferien skal ha fått symptomene før vi starter opp. Ingen kurs/aktiviteter begynner derfor på Sverretun før uke 2. Det blir en liten prisøkning på kursene pga. redusert deltakerantall, til kr 30 for medlemmer og kr 60 for ikke-medlemmer.  

Updated: januar 8, 2021 — 4:28 pm
Tunsberg Leikarring © 2014 Frontier Theme