Tunsberg Leikarring

Kom og dans med oss

Årsmøte 17. februar kl. 19.00

Innkalling er sendt medlemmer pr. epost.

Forslag til saker

Forslag til årsmøtesaker med tilhørende saksdokumenter må meldes senest tre uker før årsmøtet (26.1) til leder@tunsberg-leikarring.no 

Påmelding

Om årsmøtet blir på Sverretun eller digitalt, avhenger av smittesituasjonen og antall påmeldte. Det er påmelding senest to uker før (2.2). Meld deg på til leder@tunsberg-leikarring.no eller 934 52 335 (Knut).

Årsmøtedokumenter og stemmerett

Årsmøtedokumentene sendes til alle medlemmer på e-post innen en uke før årsmøtet. Medlemmer som ikke har e-post registrert i Hypersys (medlemsregisteret), kan kontakte sekretaer@tunsberg-leikarring.no for å få dokumentene tilsendt på annen måte.

De som har betalt medlemskontingenten for 2022, er over 14 år og har vært medlem i over tre måneder, har stemmerett.

Vel møtt til årsmøtet!

Hilsen styret i Tunsberg Leikarring

Updated: januar 9, 2022 — 11:55 am
Tunsberg Leikarring © 2014 Frontier Theme