Tunsberg Leikarring

Kom og dans med oss

Ekstraordinært årsmøte og medlemsmøte 10. mai kl. 19.00

Mandag 10. mai kl. 19.00 blir det først ekstraordinært årsmøte og deretter medlemsmøte. Dette gjennomføres digitalt på Teams.

Under årsmøtet 09.02.2021 ble det vedtatt ny lov for Tunsberg Leikarring. Denne må godkjennes av styret i Noregs Ungdomslag. § 7 om trygging av eiendeler samsvarer ikke med det som står i § 12 i loven til Noregs Ungdomslag, så den nye loven vår har ikke blitt godkjent. Vi må derfor endre teksten i § 7. Saksdokument er sendt alle medlemmer på e-post.

Medlemsmøtet starter rett etter det ekstraordinære årsmøtet. Agenda for medlemsmøtet sendes alle medlemmer på e-post. Har du saker til medlemsmøtet, så si ifra til Knut: leder@tunsberg-leikarring.no

Trenger du hjelp med Teams? Da kan du kontakte Torunn (48143827) eller Tone Berit (90927182).

Vennlig hilsen
styret i Tunsberg Leikarring Se mindre

Updated: april 12, 2021 — 9:28 am
Tunsberg Leikarring © 2014 Frontier Theme