Tunsberg Leikarring

Kom og dans med oss

Oppstart utsatt pga. korona

Alle aktiviteter på Sverretun blir utsatt til etter 19. januar, etter de nye reglene/anbefalingene fra Regjeringen:

«Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter.»

Updated: januar 7, 2021 — 9:45 am
Tunsberg Leikarring © 2014 Frontier Theme